Hovedinnhold

Det oppleves at svar som sendes fra klubben på mail ikke kommer frem. Anbefaler at de som savner svar fra klubben om å sjekke søppelboks på mailsystemet de benytter. Noe rot med mailsystemet klubben benytter gjør at mailer fra @tpk.no blir tolket som spam og automatisk blir sendt til søppelboksen av de ulike mailsystem (gmail og flere) som tar imot disse svarene.

Noe mail tar lengre tid å svare på også ettersom styret gjør dette på fritiden sin. Håper man har litt tolmodighet her. Medlemskapssøknader tar nå tid å få ordnet ettersom medlemsfaktura ikke kan sendes ut enda (se egen sak på hjemmesiden)

Trondhjems Pistolklubb stenger innendørsbaner på Buran og Kolstad fra og med 06.01.2021 frem til 18.01.2021. Dette da det er vanskelig å overholde krav fra Trondheim kommune til avstand på 2m. Ettersom Trondheim kommune ønsker strengere kontroll for å forhindre videre smitte stenges innendørsbanene nå. Kommer det endringer fra myndigheter vil stengingen bli vurdert på nytt. Banen på Jonsvatnet og feltløypen holdes åpen, men det forutsettes at kommunens krav til 2m avstand overholdes

 
2. Juledag innførte Trondheim Kommune et nytt påbud om at kommunens beboere kun kan ha 10 sosiale nærkontakter i løpet av en uke. Dette er et påbud som foreløpig gjelder fram til og med 9.1.2021.

Hei og godt nyttår alle sammen
 
TPK avlyser alle sine stevner i januar etter siste føringer og anmodninger fra Trondheim Trondheim, Orkland, Skaun, Melhus, Midtre Gauldal, Malvik, Stjørdal og Indre Fosen.