Hovedinnhold

Hei alle TPK`s medlemmer

I disse tider da alt av stevner, mesterskap og treninger er avlyst og alle våre baner og feltløyper er stengt har jeg fundert mye på hvordan jeg kan stimulere mitt eget behov for å holde på med denne idretten som jeg liker så godt. Jeg har pusset våpen, ladet forskjellig ammunisjon, tørrtrent og fått masse frisk luft. I tillegg så har jeg lest igjennom de bloggene og nettsidene som jeg finner interessante og relevant for hva det er vi driver med i TPK. Jeg tenkte da at jeg kunne dele noen av de nettstedene med mine medskyttere i klubben så kan kanskje dere få samme gleden av dette som jeg har hatt og fortsatt har.  

Ellers håper jeg dere alle sammen bidrar på denne dugnaden i å begrense smitte i samfunnet vårt, ved å overholde de bestemmelsene som nå er tatt med tanke på stengning av våre anlegg. Vi alle vil få tid og mulighet til å holde på med skyting igjen, både på Kolstad, Buran og Jonsvatnet. Men, akkurat nå må vi alle dra lasset sammen slik at vårt helsevesen får kontroll på den situasjonen vi nå befinner oss i.  

Ser fram til å treffe både kjente og forhåpentligvis nye kjente igjen på våre egne stevner, treninger og tilstelninger i tillegg til andre klubbers arrangement når denne situasjonen roer seg ned igjen. Fram til da så håper jeg dere kan få litt glede av de linkene jeg legger ved her og at de kanskje fører dere til mere spennende lærdom om både det ene og det andre :) 

 

Hilsen

Håvard Soknes

Sportslig koordinator

 

http://arne.nohlberg.com

Arne Nohlberg sin nettside som har over 300 artikler om pistolskyting

 

https://www.feltnm.no

Obelix Barbala sin nettside om pistolskyting

 

https://skivebom.com/wp/

Gro-Lisbeth Ryland sin nettside om pistolskyting

 

https://www.skyting.no

NSF sin offisielle hjemmeside

 

https://www.youtube.com/channel/UCcFugrtlMtDmX1yMp6x_C0Q

ISSF sin Youtube-kanal

 

https://www.issf-sports.org

ISSF sin offisielle nettside

 

https://www.facebook.com/groups/212516195884956/

Norsk Feltskytterforbund sin gruppe på facebook

Etter pressemelding fra statsminister og helseminister 12.03.2020 avlyses alle treninger og stevner i Trondhjems Pistolklubb inntil ny beskjed kommer fra myndighetene.

Det vil bli lagt ut ny informasjon hvis myndighetene endrer påbudene.


På et møte med kretslederene kom det en presisering fra Norges Skytterforbund.

Meldingen er som følger:
"NSF følger Norges Idrettsforbund om at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning. Dessuten at forbudet gjelder all idrettsaktivitet inkludert egentrening på bane."

Det vil si at alle baner, feltløyper og andre områder for egentrening
som tilhører klubber tilsluttet Norges Skytterforbund SKAL være stengt
inntill NIF opphever stegningen av idrettsanlegg.

Vedlagt info fra Norges Skytterforbund.


Magnus Strømdal
Leder Sør-Trøndelag skytterkrets

 

Vi må ta ansvar

Norge har i likhet med mange andre land innført restriksjoner vi ikke har sett i fredstid. Vår verden er i starten på et enormt endringsprosjekt. Vi lærer fort om at vår frihet til å gjøre det vi vil utfordres; våre reisevaner, hva vi selv bestemmer og hva storsamfunnet bestemmer.

Idretten er ikke det viktigste i slike situasjoner. Idrett er prestasjoner og underholdning. Spredningen av koronaviruset må begrenses. Nå er ikke folkeansamlinger det beste.

Norges Skytterforbund (NSF) har som alle andre idrettsorganisasjoner innført restriksjoner. NSF følger Folkehelseinstituttets (FHI) bestemmelser og råd som Norges Idrettsforbund (NIF) følger opp med sine vedtak. Norges Skytterforbund er 100% lojale med NIF. Vedtaket NSF gjorde 12. mars var til 26. mars 2020 siden det var anbefalingen. Skoler, barnehager og så videre er også stengt til denne datoen, og helsemyndighetene har i tillegg varslet at perioden kan bli forlenget. Det blir derfor rimelig å anta at også idretten vil følge en slik forlengelse hvis den blir en realitet. NSF følger det FHI/NIF mener er riktig.

NIF bruker begrepet organisert trening om all aktivitet i regi av klubb. Dette i motsetning til uorganisert aktivitet, for eksempel løkkefotball. En del skyttere og noen få klubber har definert egentrening på bane som unntatt fra bestemmelsene dersom dette skjer utenom de fastsatte treningstidene. Dette har ikke vært intensjonen. NSF følger Norges Idrettsforbund om at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning. Dessuten at forbudet gjelder all idrettsaktivitet inkludert egentrening på bane.

Dette er igjen blitt utfordret siden det står «....på bane» altså ikke i marka og/eller skogen. Igjen er intensjonen at det gjelder ALL SKYTEAKTIVITET.

Vi oppfordrer til ikke å tøye grensene, men utvise samfunnsansvar og strengt forholde seg til de begrensninger som er gitt av våre myndigheter. Nå må vi delta i fellesskapets dugnad og sette individuelle behov til side. Vi håper på gradvis oppmykning av de forbud som er gitt, men er forberedt på at det vil være strenge restriksjoner for idrettslig aktivitet over lengre tid. Omdømme til skytesporten er utfordret. Når alle andre former for idrettslig aktivitet er stengt, må vi følge dette lojalt.

Ta vare på hverandre!

20.mars 2020

Lørdagens vinterfeltstevne er avlyst pga korona og smittefare. Del 3 på vinterfelten vil bli avviklet ved en senere anledning.

oppmann felt Tpk B.Teigseth