Hovedinnhold

Feltstevne på Jonsvatnet 25.08.2016 FGMR - klokken 18:00 - Max 2 starter.

Dette er det nest siste fulle feltstevne for året, og siden det er en torsdag, begrenses antall starter pr person til 2. Velg selv hva du ønsker å skyte, løypa er lagt opp for alle grenene ?.

Som tidligere kan det lånes våpen, og kjøpes ammunisjon om det trengs. Uansett om du er nybegynner eller en erfaren skytter, ønskes dere hjertelig velkommen til oss.
Vi skal gjøre så godt vi kan for trivsel, gode resultater og samvær blir opprettholdt.

Påmelding på stedet.

Leder felt Tpk
Bjørn Teigseth