Hovedinnhold

10 elektronikkskiver er nå flyttet til banen på Buran fra Jonsvatnet. Disse er testet og fungere som de skal etter flyttingen.