Hovedinnhold

Skiver og monitorer er nå flyttet fra Buran til Jonsvatnet. De er satt opp og klargjort på 50m holdet. Det står to reserveskiver på Buran, men vi venter på monitorer så de er ikke klare for bruk ennå.