Hovedinnhold

Om noen har forslag til medlemmer i Trondhjem Pistolklubb som fortjener en ekstra oppmerksomhet i form av hedersbevisninger på årsmøtet for 2018, så kan man melde dette inn til Ordenskollegiet innen 31. Januar 2019. Skriv navn på medlemmet, hvor lenge medlemmer har vært i TPK (hvis man vet), samt en begrunnelse for hvorfor vedkommende fortjener utmerkelsen. Sendes til gunridk(a)gmail.com.

Mvh Ordenskollegiet

v/Gunrid Kjellmark, Jan Arild Myrhaug og Stig Eriksen