Hovedinnhold

Alle kan i utgangspunktet bli medlem av TPK. for å få tilgang til klubbens baner må du ha bestått klubbens sikkerhetskurs basert på NSFs ”Begynnerkurs i pistolskyting” som normalt avvikles 3 ganger i året.  En annen forutsetning er at du har betalt medlemskontingenten.

Ingen tillates å delta på klubbens treninger og stevner før sikkerhetskurs er gjennomført, eller at tilsvarende kan dokumenteres fra annen klubb eller virksomhet og er godkjent av styret. Klubben har satt en nedre grense på 13 år for deltakelse på sikkerhetskursene, og personer under 18 må ha skriftlig samtykke fra foreldre/foresatte. Nye skytter fra 16 år må ha sikkerhetskurs for å kunne delta. Ved ung alder må foreldre vurdere om barn er voksen nok til å delta på sikkerhetskurs. I luftpistol er det tilrettelagt for rekrutteringsskyting for ungdom fra 10-20 år, og det er ønskelig at foreldre eller andre foresatte kan følge de yngste rekruttene under treningen den første tiden.

Styret legger stor vekt på at sporten vår blir utøvd og profilert på en måte som er i tråd med klubbens formålsparagraf og målsetting. I en klubb som TPK skal det være høyt under taket med plass for alle former for deltagelse og med gjensidig respekt for hverandre. Personer som ikke kan innrette seg etter lover, regler og målsettinger som gjelder, er ikke ønsket i skyttermiljøet. Sikkerhet er særdeles viktig i all skytesport.

TPK ønsker også at medlemmer skal være aktive som skyttere og delta aktivt i forbindelse med dugnader og øvrig drift av klubben.

Underkategorier

Etter at man har gått sikkerhetskurs i Trondhjem Pistolklubb er man å regne som Nybegynner. Nybegynner er man de første 6 månedene etter sikkerhetskurset. I denne perioden har man ikke mulighet til å søke om å kjøpe eget våpen ref våpenloven og våpenforskriften.

TPK prøver her å gi mulighet til å trene på organiserte treninger og delt på stevner for de som er nybegynner i klubben. Under fanen Treninger og undermenyen Organiserte treninger finner man treningstider og litt informasjon om kontaktperson til treningene. Ikke alle ønsker å legge ut for mye kontaktinformasjon offentlig på nettet så noen står bare med mail (@ er byttet ut med (a) for å unngå spam-mail). Politirundskrivet 2009/009 som definerer hvilken type skytter man er, forteller at politiet skal sjekke at en nybegynner er aktiv i nybegynnerperioden. For å gjøre sjekken enklere har de skrevet at man må minst være 2-3 ganger på organisert trening eller stevne pr mnd i nybegynnerperioden (se side 24). Dette setter at man må ha minimum 12 treninger/stevner i loggboken i tillegg til sikkerhetskurset før man kan søke om eget våpen etter 6 måneder. Politiet vurderer aktiviteten siste 6 måneder slik at treninger man gjorde lengre tilbake i tid ikke blir talt med når en søker.

Politiet krever at man har følgende klart på papir når man kommer for å levere søknad:

Våpensøknad (finner man på politistasjon)

Vedlegg til våpensøknad (underskrives av klubben etter at den er fylt ut)

Startkort (kommer opp på profilen man har i minidrett.no)

Medlemskort (kommer opp på profilen man har i minidrett.no)

Treningslogg (kopi av treningslogg som viser tilstrekkelig antall treninger/stevner)

På våpensøknaden skriver man normalt ikke mer en våpenets art (revolver eller pistol) og kaliber i feltet som viser hva man søker etter. Setter man for mye her begrenser man hva man kan kjøpe med den søknaden man har fått godkjent. Kommer man da over et røverkjøp så er det dumt hvis søknaden setter tvil om du kan kjøpe dette våpenet pga at du satte på f.eks løpslengde. De fleste går fra å være nybegynner til å bli det man kaller rekreasjonsskytter. En rekreasjonsskytter kan eie opp til 4 våpen, som kan være en grei start for de fleste. Det koster det samme å få behandlet flere søknader som 1 søknad hos politiet.

Vedlegg til våpensøknad ligger her: Delvis utfylt og Uten utfylling

Det som er viktig å få riktig er hva våpenet skal benyttes til på våpensøknaden. Under Norges Skytterforbund har vi mange ulike skyteprogram man kan søke om våpen til. Her er det viktig å sette seg inn i de tekniske reglene for hva man kan benytte i de ulike programmene. Dette finner man på NSF sin sider under regelverk (se skyting.no). De ulike skyteprogrammene har ulike krav til kaliber, våpenets vekt, grep osv.

TPK prøver å gi muligheten til å prøve ulike våpentyper i nybegynnerperioden man går etter sikkerhetskurset. Deltar man på stevner kan man normalt få låne klubbvåpen eller andre våpen for å skyte på stevnet. Det er viktig at man benytter seg av muligheten av å prøve forskjellig før man skal kjøpe eget våpen. På stevner kan man komme i kontakt med folk som har mange ulike typer våpen. Instruktørene i klubben kan hjelpe til med å komme i kontakt med andre skyttere som har en pistoltype man ønsker å se på. Her må man selvsagt være forsiktig med våpenet og forsikre seg om at det er tomt. Ofte er det kostbare våpen som eieren kan være redd for. Unngå derfor å klikke med våpenet uten å spørre først. Om man liker et våpen bestemmes av svært mange faktorer som ikke er like fra person til person.

Ting som nybegynneren bør sjekke når man kjenner på et våpen er:

  • Vekt
  • Størrelse på grep
  • Balanse
  • Vinkelen på grepet i forhold til løpet

Faktorer som spiller inn, men som variere mye fra person til person er utseende på våpen, material i våpen og grep, justeringsmuligheter og om man kjenner igjen våpenet fra tidligere. Bruken av våpenet bør vektlegges sterkt når man vurdere et våpen. Det er lite hensiktsmessig å kjøpe en Luger med knøttsmå sikter hvis målet er å bli best i militærpistol-programmet. En del skyter likevel med Luger så her må man velge hva man vektlegger mest når man skal kjøpe. Fysiske begrensninger som størrelse på hånden og styrken i armen må vektlegges. Rent fysisk så vil en liten dame få problem med å skyte magnum 2-programmet med en revolver i 44mag, når denne er laget for hånden til en mann… Mye kan rettes på med tilpasninger, men slikt koster gjerne litt.

Når man nærmer seg ferdig med nybegynnerperioden på 6 måneder må man selv søke om vanlig medlemskap. Her er det ingen automatikk i at det kommer ny faktura når kursmedlemskapet utløper. Dette er fordi en del studere i Trondheim og kanskje vil stå i pistolklubben der de kommer fra. Andre fant kanskje ut at pistolskyting ikke passet å holde på med nå. Diplomet fra kurset varer så man kan ta vare på dette og heller starte opp igjen senere. Man finner innmeldingsskjema for vanlig medlemskap under Søke medlemskap.