Hovedinnhold

Alle kan i utgangspunktet bli medlem av TPK. for å få tilgang til klubbens baner må du ha bestått klubbens sikkerhetskurs basert på NSFs ”Begynnerkurs i pistolskyting” som normalt avvikles 3 ganger i året.  En annen forutsetning er at du har betalt medlemskontingenten.

Ingen tillates å delta på klubbens treninger og stevner før sikkerhetskurs er gjennomført, eller at tilsvarende kan dokumenteres fra annen klubb eller virksomhet og er godkjent av styret. Klubben har satt en nedre grense på 13 år for deltakelse på sikkerhetskursene, og personer under 18 må ha skriftlig samtykke fra foreldre/foresatte. Nye skytter fra 16 år må ha sikkerhetskurs for å kunne delta. Ved ung alder må foreldre vurdere om barn er voksen nok til å delta på sikkerhetskurs. I luftpistol er det tilrettelagt for rekrutteringsskyting for ungdom fra 10-20 år, og det er ønskelig at foreldre eller andre foresatte kan følge de yngste rekruttene under treningen den første tiden.

Styret legger stor vekt på at sporten vår blir utøvd og profilert på en måte som er i tråd med klubbens formålsparagraf og målsetting. I en klubb som TPK skal det være høyt under taket med plass for alle former for deltagelse og med gjensidig respekt for hverandre. Personer som ikke kan innrette seg etter lover, regler og målsettinger som gjelder, er ikke ønsket i skyttermiljøet. Sikkerhet er særdeles viktig i all skytesport.

TPK ønsker også at medlemmer skal være aktive som skyttere og delta aktivt i forbindelse med dugnader og øvrig drift av klubben.