Hovedinnhold

Her er bilag som benyttes til søking om dekking av utgifter til klubben. De som sender inn søknad må på forhånd sette seg inn i hva som kan dekkes av klubben.

Bilag for kjøreutgifter (PDF)

Skjema_for_kjørebok.xls

Bilag for utlegg (PDF)

Skjema_for_utgiftsbilag.xls

TPK's håndbok for 2016 er lagt ut på Buran og Jonsvatnet.

Kontingenten er vedtatt todelt, med en klubbkontingent som fastsettes av årsmøtet, og i tillegg innkreves den til enhver tid gjeldende obligatoriske kontingent, lisens og lignende til øvrige organisasjonsledd. Av medlemskontingenten betales kr 300,- til NSF og kr 50,- til Sør-Trøndelag skytterkrets for alle medlemmer over 20 år.

Er man i tvil om man må ta sikkerhetskurs for pistol før man søker medlemskap kan man finne informasjon HER.

Husk å legge med dokumentasjon på redusert kontingent hvis man søker om dette.

Som betalende medlem kan man få tilgang til referater og andre ting som ligger på lukket del av hjemmesiden (man må logge inn for å se dette). Ønsker man tilgang til den lukkede delen må man søke styret om dette. Her må man sende med forslag til bruker og passord man ønsker å benytte. Når medlemskap og så videre er sjekket får man tilgang.

Medlemskontingent

Hovedmedlem: kr 850 + kr 50 + kr 300, samlet kr 1200.

Sidemedlem (må ha medlemskap i annen hovedklubb som betaler til NSF): kr 850 + kr 50, samlet kr 900.

Medlem Luft (uten sikkerhetskurs og benytter kun luftvåpen): kr 850 + kr 50 + kr 300, samlet kr 1200.

Medlemmer over 67 år: kr 620 + kr 50 + kr 300, samlet kr 970

Uføre: kr 620 + kr 50 + kr 300, samlet kr 970

Familiemedlemskap (felles adr.): kr 620 + kr 50 + kr200, samlet kr 870

Junior (t.o.m. 20 år): kr 250

Ungdom (t.o.m. 16 år): kr 250