Hovedinnhold

Her er bilag som benyttes til søking om dekking av utgifter til klubben. De som sender inn søknad må på forhånd sette seg inn i hva som kan dekkes av klubben.

Bilag for kjøreutgifter (PDF)

Skjema_for_kjørebok.xls

Bilag for utlegg (PDF)

Skjema_for_utgiftsbilag.xls

Kontingenten er vedtatt todelt, med en klubbkontingent som fastsettes av årsmøtet, og i tillegg innkreves den til enhver tid gjeldende obligatoriske kontingent, lisens og lignende til øvrige organisasjonsledd. Av medlemskontingenten betales kr 300,- til NSF og kr 50,- til Sør-Trøndelag skytterkrets for alle medlemmer over 20 år.

Er man i tvil om man må ta sikkerhetskurs for pistol før man søker medlemskap kan man finne informasjon HER.

Husk å legge med dokumentasjon på redusert kontingent hvis man søker om dette.

Medlemskontingent

Hovedmedlem: kr 850 + kr 50 + kr 300, samlet kr 1200.

Sidemedlem (må ha medlemskap i annen hovedklubb som betaler til NSF): kr 850 + kr 50, samlet kr 900.

Medlem Luft (uten sikkerhetskurs og benytter kun luftvåpen): kr 850 + kr 50 + kr 300, samlet kr 1200.

Medlemmer over 67 år: kr 620 + kr 50 + kr 300, samlet kr 970

Uføre: kr 620 + kr 50 + kr 300, samlet kr 970

Familiemedlemskap (felles adr.): kr 620 + kr 50 + kr200, samlet kr 870

Junior (t.o.m. 20 år): kr 250

Ungdom (t.o.m. 16 år): kr 250