Hovedinnhold

Her er bilag som benyttes til søking om dekking av utgifter til klubben. De som sender inn søknad må på forhånd sette seg inn i hva som kan dekkes av klubben. Skjema nedenfor benyttes til søknad om å få dekket utgifter man har til varer man kjøper inn for klubben, søknader om støtte og andre utlegg man ønsker klubben skal dekke.

Det er en versjon i Excel og PDF av hvert av de 2 skjema. Når skjema sendes inn lager man PDF på samme måte som skann av kvitteringer/faktura som legges med.

Det er viktig at man fyller ut tilstrekkelig på skjema. Regnskapet krever at utgift er spesifisert så godt man kan (kvittering som vedlegg). Det må stå hvem som krever betalingen fra klubben (navn, adresse osv) og hvilke kontonummer man ønsker pengene betalt inn til. Som man ser av skjema for utlegg er det mange felt. Mange av disse er for kasserer, som skriver på disse når bilag blir lagt inn i regnskapet. Se les mer nedenfor for en forklaring på hva man fyller inn. Nye bilag f.o.m 18.11.2023.

 

Bilag for kjøring (PDF)

Bilag for kjøring (Excel)

Bilag for utlegg (PDF)

Bilag for utlegg(Excel)

TPK's håndbok for 2016 er lagt ut på Buran og Jonsvatnet.

Kontingenten er vedtatt todelt, med en klubbkontingent som fastsettes av årsmøtet, og i tillegg innkreves den til enhver tid gjeldende obligatoriske kontingent, lisens og lignende til øvrige organisasjonsledd. Av medlemskontingenten betales kr 350,- til NSF og kr 50,- til Sør-Trøndelag skytterkrets for alle medlemmer over 20 år. Kontingenten følger kalenderåret, foruten de som er kursmedlem i forbindelse med sikkerhetskurs.

Er man i tvil om man må ta sikkerhetskurs for pistol før man søker medlemskap kan man finne informasjon HER.

Husk å legge med dokumentasjon på redusert kontingent hvis man søker om dette. Ved sidemedlemskap med hovedklubb i Trondheims-området tilkommer en treningsavgift på 3000 kroner pr år for å benytte anleggene)

Som betalende medlem kan man få tilgang til referater og andre ting som ligger på lukket del av hjemmesiden (man må logge inn for å se dette). Ønsker man tilgang til den lukkede delen må man søke styret om dette. Her må man sende med forslag til bruker og passord man ønsker å benytte. Når medlemskap og så videre er sjekket får man tilgang.

Medlemskontingent

Hovedmedlem: kr 850 + kr 50 + kr 350, samlet kr 1250.

Sidemedlem (må ha medlemskap i annen hovedklubb som betaler til NSF. NB! treningsavgift hvis hovedklubb i Trondheims-område): kr 500 + kr 50, samlet kr 550.

Medlem Luft (uten sikkerhetskurs og benytter kun luftvåpen): kr 850 + kr 50 + kr 350, samlet kr 1250.

Medlemmer over 67 år: kr 620 + kr 50 + kr 350, samlet kr 1020

Uføre / Pensjonist: kr 620 + kr 50 + kr 350, samlet kr 1020

Familiemedlemskap (felles adr.): kr 620 + kr 50 + kr350, samlet kr 1020

Junior (t.o.m. 20 år): kr 250

Ungdom (t.o.m. 16 år): kr 250