Hovedinnhold

Klubben ser seg dessverre nødt til å avlyse sikkerhetskurset, som orginalt var tenkt holdt i februar. Man prøvde å utsette til etter påske, men forutsettninger fra myndighetene har ikke gjort det mulig å avholde et kurs nå i vår.

Klubben prøver nå heller å få til et kurs i september. Prøver å få til dette i starten av september, men må selvsagt ta forbehold om at retningslinjene fra staten gir rom for å møtes og ha sikkerhetskurs. Informasjon og påmelding til sikkerhetskurset vil bli lagt ut her på forsiden til www.tpk.no i starten av august.

Her er en liten guide til deg som nybegynner. Den kan være fin hvis du lurer å lese gjennom hvis du lurer på noe rundt skytestilling, grep osv. Husk å spør instruktørene også.

Guide_for_pistolskyting.pdf 

Pris:

Ordinær: kr 1800

Student/honnør: kr 1500

sikkerhetskurs dsc 0395 Når:

Normalt arrangeres vi sikkerhetskurs 3 ganger i året på Buranbanen. Det er et kurs på vårparten (Februar) og to på høsten (September og November). Kurset går over 3 dager, fredag (18-21:30) og lørdag (12-16:00) første helg og fredag (18-22:00) helgen etter. Kursavgiften inkluderer alt kursmateriell og ammunisjon til kurset, samt tilgang til organisert trening i 6 mnd. fra kursstart (kursmedlemskap i 6 mnd.). Hver enkelt stiller med eget hørselsvern og skytebriller.

Neste kurs vil annonseres på forsiden til tpk.no i god tid før kursstart (ca 1mnd før kursdato). Det er ikke mulighet for forhåndpåmelding utenom dette til kursene. Dersom du er interessert i å ta sikkerhetskurs i pistolskyting gjennom Trondhjems Pistolklubb og ønsker mer info om kursene som du ikke fant her - ta kontakt med kursansvarlig Asle Kolstad: asle(a)tpk.no.

For hvem:

Sikkerhetskurset er åpent for alle som vil drive med pistolskyting i Norge. Man søker ikke som vanlig medlem før etter nybegynnerperioden. Myndighetene krever at alle private personer som bedriver skyting med pistol skal ha gjennomgått sikkerhetskurs for pistol. Kurset skal gi et minimumskjennskap til det å håndtere en pistol, og drive med sporten pistolskyting i Norge.

For ungdommer under 16 år variere modenheten til hver enkelt. TPK setter normalt en minimumsalder på 13 år for skyting med kruttvåpen, men har noen unntak på dette. Her må foreldre ta kontakt i hvert enklet tilfelle. Under 13 år har klubben tilbud med luftvåpen, som er mer egnet for ungdom ut fra tyngde på våpen, håndtering og instruksjonsopplegg.
Ansatte i politi og militære, som har egene regler, er fritatt fra kravet om sikkerhetskurs, når de er ansatt i politi eller militære. Førstegangstjeneste, befalsutdannelse osv tilfredsstiller ikke dette kravet for eie av pistol som sivilperson så fremt man ikke tilhøre forsvaret/politiet gjennom ulike forbund.

Som nybegynner:

Nybegynnere i klubben har en del treninger gjennom uken som er forbeholdt nybegynnere. Treningen koster kr 50 som dekker ammunisjon og kaffe. Instruktører tilrettelegger for utlån av våpen til treningen og stevener man ønsker å delta i som nybegynner, der man selv ikke kan låne med seg pistol. Det er også mulig for nybegynnere å delta på andre dager hvor vi trener mer på de ulike skyteprogrammene som klubben organiserer for Norges Skytterforbund. På Kolstad er det også mulig å trene med luftpistol. Dette er med i kursavgiften for sikkerhetskurset. Her finner du mer informasjon om de ulike TRENINGENE og tidspunktene de går på. Til opplysning setter politiet krav til aktiviteten for å kjøpe eget våpen. Kravet finner dere HER (vedlegg side 24).

Ved ønske om videre medlemskap etter endt nybegynnerperiode fylles det ut et standard innmeldingsskjema, som du finner under SØKE MEDLEMSKAP. Vi har ikke noe automatisk videreføring av nybegynnere til ordinært medlemskap, her må hver enkelt gå inn å søke etter kurset.

 

Informasjon til nybegynneren:

Etter at man har gått sikkerhetskurs i Trondhjem Pistolklubb er man å regne som Nybegynner. Nybegynner er man de første 6 månedene etter sikkerhetskurset. I denne perioden har man ikke mulighet til å søke om å kjøpe eget våpen ref våpenloven og våpenforskriften.

TPK prøver her å gi mulighet til å trene på organiserte treninger og delt på stevner for de som er nybegynner i klubben. Under fanen Treninger og undermenyen Organiserte treninger finner man treningstider og litt informasjon om kontaktperson til treningene. Ikke alle ønsker å legge ut for mye kontaktinformasjon offentlig på nettet så noen står bare med mail (@ er byttet ut med (a) for å unngå spam-mail). Politirundskrivet 2009/009 som definerer hvilken type skytter man er, forteller at politiet skal sjekke at en nybegynner er aktiv i nybegynnerperioden. For å gjøre sjekken enklere har de skrevet at man må minst være 2-3 ganger på organisert trening eller stevne pr mnd i nybegynnerperioden (se side 24). Dette setter at man må ha minimum 12 treninger/stevner i loggboken i tillegg til sikkerhetskurset før man kan søke om eget våpen etter 6 måneder. Politiet vurderer aktiviteten siste 6 måneder slik at treninger man gjorde lengre tilbake i tid ikke blir talt med når en søker.

Politiet krever at man har følgende klart på papir når man kommer for å levere søknad:

  • Våpensøknad (finner man på politistasjon)
  • Vedlegg til våpensøknad (underskrives av klubben etter at den er fylt ut. Denne finner man på politiet.no)
  • Startkort (kommer opp på app.skyting.no)
  • Medlemskort (kommer opp på profilen man har i rubic.no)
  • Treningslogg (kopi av treningslogg som viser tilstrekkelig antall treninger/stevner ref politirundskriv)

Man kan også bli spurt om våpenskap for oppbevaring når man søker, så dette må man ha på plass før man søker.

På våpensøknaden skriver man normalt ikke mer en våpenets art (revolver eller pistol) og kaliber i feltet som viser hva man søker etter. Setter man for mye her begrenser man hva man kan kjøpe med den søknaden man har fått godkjent. Kommer man da over et røverkjøp så er det dumt hvis søknaden setter tvil om du kan kjøpe dette våpenet pga at du satte på f.eks løpslengde. De fleste går fra å være nybegynner til å bli det man kaller rekreasjonsskytter. En rekreasjonsskytter kan eie opp til 4 våpen, som kan være en grei start for de fleste. Det koster det samme å få behandlet flere søknader som 1 søknad hos politiet.

Vedlegg til våpensøknad finner man på politiet sin hjemmeside. 

Det som er viktig å få riktig er hva våpenet skal benyttes til på våpensøknaden. Under Norges Skytterforbund har vi mange ulike skyteprogram man kan søke om våpen til. Her er det viktig å sette seg inn i de tekniske reglene for hva man kan benytte i de ulike programmene. Dette finner man på NSF sin sider under regelverk (se skyting.no). De ulike skyteprogrammene har ulike krav til kaliber, våpenets vekt, grep osv.

TPK prøver å gi muligheten til å prøve ulike våpentyper i nybegynnerperioden man går etter sikkerhetskurset. Deltar man på stevner kan man normalt få låne klubbvåpen eller andre våpen for å skyte på stevnet. Det er viktig at man benytter seg av muligheten av å prøve forskjellig før man skal kjøpe eget våpen. På stevner kan man komme i kontakt med folk som har mange ulike typer våpen. Instruktørene i klubben kan hjelpe til med å komme i kontakt med andre skyttere som har en pistoltype man ønsker å se på. Her må man selvsagt være forsiktig med våpenet og forsikre seg om at det er tomt. Ofte er det kostbare våpen som eieren kan være redd for. Unngå derfor å klikke med våpenet uten å spørre først. Om man liker et våpen bestemmes av svært mange faktorer som ikke er like fra person til person.

Ting som nybegynneren bør sjekke når man kjenner på et våpen er:

  • Vekt
  • Størrelse på grep
  • Balanse
  • Vinkelen på grepet i forhold til løpet

Faktorer som spiller inn, men som variere mye fra person til person er utseende på våpen, material i våpen og grep, justeringsmuligheter og om man kjenner igjen våpenet fra tidligere. Bruken av våpenet bør vektlegges sterkt når man vurdere et våpen. Det er lite hensiktsmessig å kjøpe en Luger med knøttsmå sikter hvis målet er å bli best i militærpistol-programmet. En del skyter likevel med Luger så her må man velge hva man vektlegger mest når man skal kjøpe. Fysiske begrensninger som størrelse på hånden og styrken i armen må vektlegges. Rent fysisk så vil en liten dame få problem med å skyte magnum 2-programmet med en stor revolver i 44mag, når denne er laget for hånden til en mann… Mye kan rettes på med tilpasninger, men slikt koster gjerne litt.

Når man nærmer seg ferdig med nybegynnerperioden på 6 måneder må man selv søke om vanlig medlemskap. Her er det ingen automatikk i at det kommer ny faktura når kursmedlemskapet utløper. Dette er fordi en del studerer i Trondheim og kanskje vil stå i pistolklubben der de kommer fra. Andre fant kanskje ut at pistolskyting ikke passet å holde på med nå. Diplomet fra kurset varer så man kan ta vare på dette og heller starte opp igjen senere. Man finner innmeldingsskjema for vanlig medlemskap under Søke medlemskap.