Hovedinnhold

TPK er en pistolklubb tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) med Norges skytterforbund (NSF) som vårt særforbund.

Klubben er organisert under Sør-Trøndelag skytterkrets og ledes av et styre på 5 medlemmer.

TPK ble etablert 29.2.1940

TPK har ca 620 godkjente medlemmer, men ikke alle er like aktive i trening og konkurranse.

TPK har ca. 50 medlemmer som er tilsluttet Norsk Svartkrutt Union (NSU) og danner en egen svartkruttgruppe underlagt styret.

 

Organisasjonsnummer: 982562228

Kontonummer: 0540.08.40492

 

Postadresse:

Trondhjems Pistolklubb

Postboks 8400 Vikåsen

7456 Trondheim

 

Besøksadresse:

Jonsvatnet Pistolbane

Engelsåsvegen 185

7039 Trondheim

Kart

 

Buran Pistolbane

Stadsing. Dahls gate "62"

7043 Trondheim

Tlf: 73 52 92 40

Kart

 

Kolstad Luftpistolbane

Saupstadringen 35F

7078 Saupstad

Kart,  Inngang