Hovedinnhold

TPK_FORMENN_FRA_OG_MED_1940.pdf

Trondhjems pistolklubb ble etablert 29. februar 1940. (Forløperen til klubben var trolig Reitgjerdet salongskytterlag som etter å ha blitt stiftet i 1929 opplevde dalende interesse og ble nedlagt 5. mars 1940.) TPKs første leder var Sigurd Klæt, men ble naturlig nok bare sittende til 9. april da den nystiftede klubben ble lagt på is fram til 1945. Arne Tangen tok da over som formann i klubben og satt tilsammen 13 år som formann fram til 1963.