Hovedinnhold

Ordensregeler for idrettslag med kommentarer er vedtatt innført i Trondhjem Pistolklubb. Ordensreglene gjelder for pistolklubbens medlemmer og personer som ikke er medlem av klubben, som f eks trenere, foreldre, tilskuere og andre som benytter klubbens fasiliteter eller deltar i aktiviteter i regi av klubben.

Alle medlemmer og personer som har med klubben å gjøre er pliktig i å sette seg inn i reglene. Reglene vil bli liggende under Om TPK >Reglementer (https://www.tpk.no/om-tpk/reglementer).

Ordensregler_for_idrettslag_med_kommentarer.pdf