Hovedinnhold

Kontaktinformasjon til medlemmene i styret

  • Leder

  • Nestleder

  • Sekretær

  • Kasserer

  • Sportslig koord

hans martinHans Martin
E-post: hansmartin(a)tpk.no
Tlf.: 977 08 178
Leder klubbens møter og er sammen med det øvrige styret ansvarlig for klubbens drift. Leder og koordinerer arbeidet i styret, fordeler oppgaver og følger opp arbeidet i utvalg og komiteer. Er også klubbens representant ovenfor overordnede idrettsmyndigheter.
Leder sørger for, sammen med nestleder, innkallelse til styremøter medlemsmøter og årsmøter.
Leder har ansvar for, sammen med kasserer, å holde orden på klubbens økonomi.
Leder kontrollerer og anviser alle bilag som skal utbetales.
Leder har et overordnet ansvar for at klubben drives etter klubbens lover og forskrifter.
Skriver styrets årsberetning.
Henter post og videreformidler den til styret.
Cecilie Kirkhaug
E-post: cecilie(a)tpk.no
Er klubbens leder når leder melder forfall.
Ansvaret for klubbens Håndbok og arrangementshåndbok.
Sonja Krogh
E-post: 
Sender ut innkalling til styremøter og årsmøter, etter avtale med leder.
Skriver referat fra styremøtene.
Har ansvar for klubbens arkiv og alle kontrakter.
Ansvarlig for skriving av brev på vegne av klubben ved behov.
jan norbechJan Nørbech
E-post: jan(a)tpk.no
Har ansvar for å informere styret om klubbens økonomi.
Sørger for ut- og innbetalinger.
Skal, sammen med styret, utarbeide budsjett.
Sende inn rapportskjema til NIF (medlemstall) innen tidsfristen (i februar mnd. hvert år).
Sende inn rapport til Lotteritilsynet.
Asle Kolstad
E-post: asle(a)tpk.no
Sportslig koordinator har overordnet ansvar for å koordinere arbeidet for lederne for de ulike øvelsene luft, bane, felt og svartkrutt i klubben. Sette sammen årsberetning til årsmøte med oversikt over medaljer i forbindelse med klubbens deltagelse/aktivitet i klubbmesterskap, kretsmesterskap, Midt-Norsk mesterskap og Norgesmesterskap, og andre prestasjoner basert på oversikter fra ledere for svartkrutt, felt, luft og bane. Koordinere treningsgrupper i klubben og oppfølging av disse.