Hovedinnhold

Felles oppgaver for ledere av de ulike øvelsene. Utarbeider budsjett knyttet til sportslig aktivitet for kommende sesong. Setter opp forslag til terminliste som sendes til kretsen i henhold til gjeldende frister. Setter opp liste for klubbmesterskap. Setter opp lag for alle NM–øvelser, eventuelt arrangere uttaksskytinger. Ivaretar klasseføring. Ansvar for premiering og medaljer av klubbstevner/klubbmesterskap. Oppfølging av vandretrofeer. Sørge for organisering av treningsgrupper og oppfølging av disse. Kvalitetssikring av stevnearrangementer. Ansvar for tilrettelegging av de ulike skyteprogrammene. Bidra til å gjøre de ulike skyteprogrammene kjent for nybegynnere og andre.

Banemester

Banemester for Buran og Jonsvatnet har ansvar for, sammen med assistenter, å holde skytebaner og klubbhus i forsvarlig stand, samt sørge for forbruksmateriell som lyspærer, kjøkkenutstyr, tørkepapir, såpe mm. Ansvar for vedlikehold / nybygging / innkalling til dugnader og føring av dugnadsprotokoll. Ansvar for utstyr på banen som: skiverammer – stiftemaskiner - stifter – pappskiver med innstikk – klisterlapper avtrekksvekter, målekasser og resultatkort. Ansvar for oppbevaring/vedlikehold av teknisk utstyr som finnes på banen eller i klubbhus (elektroniske skiver m.m). Informere styret om arbeidsoppgaver som er utført / må eller bør gjøres, og holder styret à jour om budsjettsituasjonen. Sette opp budsjett for vedlikeholdsarbeid. Ansvar for utlån av baner og innsending av oversikt til kasserer.

  • Oppmann Bane

  • Oppmann Luft

  • Oppmann Felt

  • Oppmann Svartkrutt

Marius Helstad E-post: helstadmarius (a) gmail.com / 41457425
Ansvarlig for, sammen med sportslig koordinator, for tilrettelegging av alle baneprogram som skytes på 25/50 m. Ansvar for at det finnes skivemateriell til elektronikkskivene og pappskiver. Bidra til, sammen med utdanningskontakt, å gjøre baneprogrammene kjent for nybegynnere og andre.
Hans Christian Granhus
E-post: hgranhus (a) gmail.com
Sørge for at gass og luftflaskene fylles og holdes i orden. Ansvar for at det finnes skivemateriell til elektronikkskivene. Bidra til, sammen med utdanningskontakt, å gjøre baneprogrammene kjent for nybegynnere og andre.
Bjørn Teigseth
E-post: bteigseth (a) icloud.com - tlf: 91130522 Ansvar for at det finnes skivemateriell og annet utstyr til bruk i feltløypa. Ansvar for vedlikehold av feltløypa (dugnader). Bidra til, sammen med utdanningskontakt, å gjøre feltprogrammene kjent for nybegynnere og andre.
Morten Andresen
E-post: mortenandresen40 (a) gmail.com
Leder for Svartkruttgruppa og dens aktiviteter. Ansvar for organisering av svartkruttskyting i klubben (kun utendørs). Bidra til, sammen med utdanningskontakt, å gjøre baneprogrammene kjent for nybegynnere og andre. Selvstendig uttak av skyttere til NM. Skriver egen årsberetning..