Hovedinnhold

Forberedelser til stevner

 • Stevneleder

 • Dommere

 • Påmelding

 • Servering

 • Huskelister

Stevneleder har det overordnede ansvaret for avvikling av stevner, og skal sørge for en hensiktsmessig fordeling av oppgaver mellom dommere og funksjonærer. Noen av oppgavene er følgende:

 • Kontrollere at nødvendig materiell er til stede, se huskelister elektronikk, papp og felt.
 • Kontrollere at baner er klargjort, oppsetting av feltløyper
 • Fordeling av skrivere og dommere i lagene, f eks 1+1 pr seksjon på bane og pr lag på felt
 • Orientere om avvikling av eventuelle funksjonær lag pr e-post i forkant av stevnet
 • Før stevnestart skal det utnevnes en jury på tre personer, fortrinnsvis fra tre ulike klubber hvis mulig.

 • Dommere skal påse at stevner gjennomføres i henhold til NSFs regelverk og bistå stevneleder med nødvendige oppgaver.
 • Funksjonærer kalles fortrinnsvis inn til feltstevner, og skal bistå stevneleder med klargjøring av løyper og gå ut med lag sammen med dommer for skriving og klistring av skiver
 • Dersom man av ulike årsaker ikke kan delta på de stevner man er satt opp på, bør man i størst mulig grad prøve å bytte med noen andre. I alle tilfeller skal stevneleder varsles ved forfall. Dersom man ikke har anledning til å delta under hele arrangementet, må dette meldes inn til stevneleder i forkant av stevnet.

Forhåndspåmelding til innendørsstevner foregått via klubbens nettside. For utendørsstevner er det ikke nødvendig med forhåndspåmelding.

Det kalles inn ansvarlig for servering fortrinnsvis på feltstevner og utendørs heldagsstevner. Den som har ansvaret for servering sørger selv for innkjøp av råvarer, brus, snacks osv. Man velger selv hva man vil ha med, men på heldagsstevner bør det finnes et alternativ med varm mat; pølser, lapskaus, pizza el.l. Kjøkkenfasilitetene på Jonsvatnet er gode, med komfyr, kokeplater, vannkoker, kaffetrakter, vaffeljern og diverse redskaper. På Buran er der mulighet for å server pølser og steke vafler, der er også kaffetrakter og vannkoker.

Overskudd fra salget går til den ansvarlige selv. Prisene bør ligge under vanlig ”kioskpris”.

Elektronikk Felt

Heise flagg minst 15 minutter før stevnestart. (Jonsvatnet)
Male skivefronter
Klistre hvit papp
Funksjonsprøving av elektronikken
Riktig innstilling på framtrekk, tolk, etc.
Kontrollvekt
Kasse
Påmeldingsliste

Heise flagg minst 15 minutter før stevnestart, både ved klubbhus og ved toppen av feltløypa
Klistrelapper i flere farger
Stifter
Stiftemaskin
Kontrollvekt
Kasse
Skiver
Resultatkort. Dersom nummerering av skiver er nødvendig, skal nummerlapp festes i overkant av skivene
Påmeldingsliste