Hovedinnhold

Resultatliste for Hurtigstevne 10.10.2020. Feil eller mangler meldes til Bjørn Teigseth.

Kara på hjul klar for dagens stevne.

DSC 0126

 

Tore Thyholt med 96 poeng i mariette klassen.

DSC 0127

FRA TRONDHHJEMS PISTOLKLUBBS STYREPROTOKOLL AV 14 FEBRUAR
1972 Sakser VI FØLGENDE:
Sak nr.29/4 : Nils Rutlin (daværende varaformann)
gjør opmerksom på at det blir oprettet en perkusjonsgruppe og spør om styret vil godkjenne
denne som en gruppe under TPK. Enstemmig vedtatt av styret under forbehold om oppnevnelse av gruppeformann som er styrets kontaktmann.

Det var den gang. Siden kom avklaringen fra det kongelige
Justis- og Politidepartement som i rundskriv G-118/74, av 28 juni 1974 uttalte falgende:
Erverv av nyproduserte etterlikninger av antikke
perkusjonsvåpen og skyting med slike våpen kan
heretter forega på følgende vilkar:
1. Skyting kan bare foretas av medlemmer av egen
forening godkjent av politimesteren.
2. For a bli medlem av slik forening må man på
forhand være aktivt medlem av skytterlag tilsluttet
Det Frivillige Skyttervesen eller Norges
Skytterforbund.
3. Foreningen ma disponere skytebane.
4. Skytebane, interne sikkerhetsbestemmelser,
skyteprogram og våpentyper må godkjennes av politimesteren.
5. Bare medlemmer av slik forening kan fa tillatelse
til a erverve våpen og bare slike våpen som
står på vedkommende forenings skyteprogram.
6. Politimesteren innberetter gitte tillatelser
til Justisdepartementet.
Hva som foregikk bak og foran kulissene far denne ærklæringen
komer vi tilbake til senere.
NB - I denne spalten formidler vi gjerne stoff av almen
interesse fra klubbene.