Hovedinnhold

Organisert trening

Torsdagsgruppen 18:00 til 21:00 Drop-in etter først-til-mølla prinsipp.

Gruppen har som mål å være en drop-in trening for alle skyttere, både "nybegynnere" og mer erfarne skyttere, med egentrening og program-skyting (hovedsakelig neste stevneprogram på terminlisten). Det er et mål for gruppen at man også kan være sosiale skyttere.

"Nybegynnere" er personer som har gått minimum 3 måneder på nybegynnertrening og som behersker klubbvåpen de bruker slik som justering av sikter og ordner klikkskudd selv. Det er ønskelig at man kjenner til hvordan programskyting foregår. Klubbvåpen hentes ut til de som trenger dette.

Målet for gruppen er ikke å drive med instruksjon i skyting, men alle er behjelpelig hvis en annen spør om noe (instruksjon=stå bak uten å skyte selv).

Treningstid:

Søndager:

Gruppe 1. 12.00-13.30

Gruppe 2. 13.30-15.00

Mandager:

Gruppe 1. 17:00-18:30

Gruppe 2. 18:30-20:00

Gruppe 3. 20:00-21:30

Organisert trening for baneskyting foregår i hovedsak på Buran i vinterhalvåret og ved Jonsvatnet i sommerhalvåret. Noen treningsgrupper har spesiell avtale om bruk av anlegget på Buran i sommerhalvåret. Ring banen på Buran når man forventer at det er folk i klubblokalet TBA for å reservere plass på treningsgruppene.

Når det foregår organiserte treninger på banen er det ansvarlig for treningsgruppen og dens instruktører som bestemmer hva som kan gjøres på bane. dvs at alle må kontakte instruktørene når de kommer på banen om det er for å se, gjøre vedlikehold eller annet. Ansvarlig for treningsgruppen sin avgjørelse skal følges ref gjeldende styrevedtak.  

Nye organiserte treninger kan søkes om til styret. Dette gjør man ved at man sender forespørsel til styret pr mail med informasjon om dag/tidsrom for treningen, hvilken bane det gjelder, hva er ønsket med treningsgruppen (eks. felttrening, drop-in osv) og hvem som er kontaktperson(er) for gruppen.

Det ønskes å presisere at man ikke kan stille på treninger i klubben med klubbklær fra andre konkurerende klubber innen forbundene Trondhjems Pistolklubb er tilsluttet. Ansvarlig for treningsgruppen skal da informere den dette gjelder. Landslagsklær kan benyttes.  

 

Buran / Jonsvatnet

 

Tidsrom

Ansvarlig

Mandag

17:00-21:30 Buran 10m og 25m

For nybegynnere*

Bjørn Teigseth

Rune Stålby

Tirsdag

18:00-20:00 Buran 10m og 25m

For skyttere med eget våpen som ønsker å delta på stevner
Åpent for alle nivåer

Jan Arild Myrhaug

Onsdag

10:00-13:00 Buran 25m

Veterantrening

 Kjell S. Johansen

 

18.00-20.00 Buran 25m

Drop-in trening for TPKs skyttere med egne våpen Rullestolbrukere prioriteres

 

Tore Malvik

  

 

Torsdag

18.00-20.00 Buran 10m

 Også åpent for ungdommer.

Sonja Lillesand

18.00-21.00 Buran 25m

Drop-in trening for TPKs skyttere med og uten egne våpen

Espen Fiskum, Roar Moe,Asle Kolstad, Paul Eidsaunet

Fredag

 ---

 ---

Lørdag

09.00-14.00 Jonsvatnet

Organisert trening for TPKs skyttere på standplass 9 i feltløypa

 Terje Ofstad

 Bjørn Wold

 Tore Thyholt

Søndag

12.00-15.00 Buran 10m og 25m

For nybegynnere*

 Stig Eriksen

 Thomas Rønning

 Christian Karlsen

15.00-16.30 Buran 25m

Drop-in trening baneskyting for skytter ferdig med nybegynnerperioden/eget våpen.

Roy Wahl

 

*Trener inne på Buran hele året unntatt i sommerferien

 

Navn

Gruppe

Sted

Tlf.

E

Kjell S. Johansen

Onsdager

 Buran 25m

90079986

--

Tore Malvik

Onsdager

Buran 25m

97743332

--

Roy Wahl

Søndager

Buran 25m

95928254

--

Stig Eriksen

Søndager

Buran 10m og 25m

90550089

 
stigeriksen61(a)gmail.com

Sonja Lillesand

Torsdager

Buran 10m

92080531

--

Espen Fiskum

Torsdager

Buran 25m

93846263

--

Asle Kolstad

Torsdager

Buran 25m

91865312

--

Jan Arild Myrhaug

Tirsdager

Buran10m og 25m

91897628

janarim70(a)gmail.com

Bjørn Teigseth

Mandager

Buran 10m og 25m

91130522

felt(a)tpk.no

Rune Stålby

Mandager

Buran 10m og 25m

92248023

leder(a)tpk.no