Hovedinnhold

Grunnleggende skyteteknikk

På denne siden har vi forsøkt å samle noen generelle retningslinjer for grunnleggende skyteteknikk. Teksten er basert noe på NSFs kompendie "Begynnerkurs i skyting" fra 1984. Vi håper dette kan motivere den enkelte skytter til å trene målrettet for å bli en bedre skytter. Det er mange små momenter man skal huske på for å kunne skyte godt, så både nybegynnere og mer erfarne skyttere kan ha nytte av å se på disse punktene med jevne mellomrom.

Skytestillingen

Det finnes ingen skytestilling som passer alle skyttere. Enhver må prøve å finne den stillingen som er mest hensiktsmessig for sin egen kroppsbygning og som gir en likevektig og stabil stilling hvor unødige muskler ikke belastes. Stillingen skal gi god balanse.

En generell utgangsstilling med kroppen er med fronten ca. 45o mot skyteretningen. Denne variere fra person til person. Man kan sjekke nøytralstilling ved å sto midt på gulvet, lukke øynene og løfte begge armene opp uten å tvinge de i noen retning. Åpner man øynene nå ser man armene sine i nøytralstillingen sin.
Føttene bør stå i normal hvilestilling med ca. skulderbreddes avstand. Noen står "Chaplin" andre med føttene rett frem. Dette varierer fra skytter ttil skytter, men påse at man står med føttene riktig når man har funnet vinkelen mot skiven.
Fordel tyngden likt på begge ben. Kroppen rett. Hoftene i naturlig stilling, men skjøvet noe frem for å bedre balansen. Tyngre kaliber kan kreve en stilling som er mer fremoverlent for rekylopptak.
Bena skal være utstrakte, men ikke stive. Knærne utstrakte, men ikke presses tilbake
Hodestillingen skal være så rett som mulig, uten å bøyes fremover, bakover eller til siden. Øynene bør se rett ut av øyehulene for å unngå unødige muskelstramninger i nakken
Ledig arm skal være avslappet og festes i en lomme, belte eller bukselinning. Skytearmen skal være strak, men med låst albueledd og avstivet håndledd. Armen skal kun beveges fra skulderleddet. Skuldrene holdes naturlig horisontale.
Mage- og setemuskulatur er stabiliserende muskelgrupper og skal ha så lav spenning som mulig. Muskler som ikke er i bruk, skal være helt avslappet. Stramming av unødige muskler gir spenning i kroppen og urolig skytearm.

Grepet

Et godt grep gir skytteren bedre kontroll over våpenet. Det gjør det enklere å opprettholde riktig siktebilde, samtidig som avtrekket foretas. Rekylen skal opptas direkte gjennom armen og skulderen. Etter avtrekket skal korrekt siktebilde og pekevinkel være på plass uten at skytteren behøver å korrigere.

Grip om våpenet med venstre hånd (motsatt om du er linksskytter)
Plasser våpenet i skytterhånden i vinkelen mellom tommel og pekefinger så høyt opp i hånden som mulig.
Tommelen legges langs våpenets venstre side. Den skal være løs og avslappet
Avtrekksfingeren plasseres på avtrekkeren. Bruk ytterste del (fingerputen) av det ytterste leddet. Øvrige deler av avtrekksfingeren skal ikke berøre våpenet
De øvrige 3 fingrene griper om våpenet i et fast, men ikke krampeaktig grep. Hånden skal ikke dirre, men våpenet skal sitte så fast i hånden at det ikke flytter seg i hånden i skuddøyeblikket
Håndleddet skal være avstivet

Sikting

Her må man starte med å finne ut hviket øye som er dominant dvs det øye som ser når du peker på noe. Har man riktig øye dominant så trenger man normalt ikke lapp foran det øye man ikke benytter til siktingen. En klisterlapp på brillen kan være nok for at det ikke-dominante øye tar over.

Siktingen må deles opp i flere deler. grovsikting, finsikting og etterarbeid. Finsiktingen man benytter når man avløser skuddet må kortes inn så mye man kan, da øyet ikke liker finsikting for lenge. Normalt er 7 sekunder finsikting for lenge for de fleste. Når man løfter våpenet mot skiven benytter man kun en grov sikting der man kun ønsker å plassere sikte riktig i høyde og side på skiven. Når siktet er på plass og man har avtrekket klart starter man finsiktingen der man korrigerer siktet fortløpende for perfekt plassering av forsikte i baksikte. Her må man unngå å bli stående for lenge og man bør avbryte hvis man begynner å kjenne belastningen på øye, da er det bedre å starte finsiktingen på ny. Etterarbeidet som starter når skuddet går bør man få med seg siktebilde akkurat i det våpenet løfter seg i rekylen. Når pistolen kommer ned igjen finner man igjen sikte før man senker våpenet.

Avtrekksteknikk

xxx....

Pusteteknikk

xxx...